Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden, module Algemeen, module Licentie voor programmatuur, module Onderhoud van programmatuur, module Ontwikkeling en onderhoud van een website, module Webhosting en de module Advisering, consultancy en projectmanagement, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 van toepassing. Op verzoek verstrekken wij een kopie van deze voorwaarden.